(024) 85xxxx1

FIS
Universitas Negeri Semarang
September 3, 2019

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNNES PERKUAT KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) MALAYSIA

 

Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultas Idris Malaysia dan beberapa orang dosen dan mahasiswa tiba di Fakultas Ilmu Sosial dalam rangka membangun jejaring kerjasama antar lembaga pada hari Senin, 2 September 2019. Diterima langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial, beserta wakil dekan dan jajaran pimpinan di Fakultas Ilmu Sosial,  kedua Lembaga ini berkominten untuk meningkatkan kerja sama dalam 3 hal, yakni penelitian dan pengabdian kolaboratif, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa.

 

Dalam bidang penelitian dan pengabdian, kedua lembaga berkomitmen untuk melakukan kajian dan pengembangan keilmuan lintas lembaga dan litas negara. Riset kolaborasi ini diharapkan dapat menemukan solusi dari masalah masalah pembangunan yang dihadapi oleh kedua negara.

 

“Filosofi di Fakultas saya adalah kemanusiaan meretasi sempadan, karena itu kerja sama antar semua bangsa perlu dijalin. Satu rumpun satu nusantara menjadi filosifi yang harus dikembangkan agar dunia menjadi tanpa batas, terjalin dan berpadu di bawah satu arah. Melalui kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Unnes, kami berharap filosopi ini dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang nyata”, ungkap Assoc.Prof.Mohd Hairy bin Ibrahim, Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

 

Pada bidang pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa, kedua lembaga berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada dosen untuk saling bertukar mengajar pada mata kuliah tertentu selama 1 (satu) semester. Hal ini tidak hanya berlaku pada satu jurusan saja, tetapi meliputi semua jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial UNNES dan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Begitupun dengan pertukaran mahasiswa, mahasiswa dari FIS UNNES juga diberi kesempatan untuk kuliah di Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI dan begitupun sebaliknya selama 1 semester.

 

“Sebagai negara tetangga yang memiliki kesamaan budaya, agama, dan lingkungan, kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat visi misi Lembaga masing-masing. Fakultas kami memiliki visi yang berwawasan konservasi sosial dan bereputasi internasional yang berupaya untuk pelestarian umat manusia, peradaban, dan lingkunga. Untuk mewujudkan visi yang besar ini, tidak mungkin kami bekerja sendirian sehingga diperlukan jejaring kerjasama dengan berbagai Lembaga. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Fakultas Sains Kemanusiaan UPSI, kami berharap dapat mengembangkan penelitian, pengabdian, pengajaran, kemahasiswaan, dan kelembagaan”, ungkap Dr.Moh.Sholehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNNES sembari mengakhiri sambutannya.