Gugus

I. GUGUS PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI

A. Pengelola Jurnal Forum Ilmu Sosial

No

Nama/NIP/NRP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan dalam Tugas

1

Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M. Hum.

196506091989012001

Pembina Utama Madya – IV/d

Ketua

2

Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

198908022015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

B. PENGELOLA JURNAL PARAMITA JURUSAN SEJARAH

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Prof. Dr. Wasino, M. Hum.

196408051989011001

Pembina Utama – IV/e

Ketua

2

Tsabit Azinar Ahmad, S. Pd., M. Pd.

198607242012121002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Romadi, S.Pd., M.Hum.

196912102005011001

Penata Tk. I – III/d

Anggota

C. PENGELOLA JURNAL HISTORIA PEDAGOGIA

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd.

196111211986011001

Pembina – IV/a

Ketua

2

Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd.

197911242006041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

D. PENGELOLA JURNAL OF INDONESIAN HISTORY JURUSAN SEJARAH

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Romadi, S.Pd., M.Hum.

196912102005011001

Penata Tk. I – III/d

Ketua

2

Tsabit Azinar Ahmad, S. Pd., M. Pd.

198607242012121002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

E. PENGELOLA INDONESIAN JOURNAL OF HISTORY EDUCATION JURUSAN SEJARAH

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Atno, S.Pd., M.Pd.

198512012015041002

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Nanda Julian Utama, S.Pd., M. Hum.  199107182018031001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

F. PENGELOLA JURNAL GEOGRAFI JURUSAN GEOGRAFI

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Fahrudin Hanafi, S. Si., M. Sc.

198111072015041002

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S. Pd., M. Sc.

198709132015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

G. PENGELOLA JURNAL GEO EDU JURUSAN GEOGRAFI

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd.

198701082015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Sriyanto, S.Pd., M.Pd.

197707222005011001

Penata – III/c

Anggota

H. PENGELOLA JURNAL GEO IMAGE JURUSAN GEOGRAFI

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Dr. Rahma Hayati, S. Si., M. Si.

197206241998032003

Penata Tk. I – III/d

Ketua

2

Elok Surya Pratiwi, S.Si., M. Sc. 199206052018022317

Dosen Kontrak

Anggota

I. PENGELOLA JURNAL INTEGRALISTIC JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Dr. Sunarto, S.H., M.Si.

196306121986011002

Pembina Utama Muda – IV/c

Ketua

2

Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. 198706152015042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

K. PENGELOLA POLITICAL SCIENCE  JOURNAL JURUSAN PKN

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Iwan Hardi Saputro, s.Pd., M. Si.

198512252017011231

Dosen Kontrak

Ketua

2

Wenny Eka Septina, S.IP., M. Si.

198909222015082191

Dosen Kontrak

Anggota

L. PENGELOLA JURNAL CIVIC EDUCATION JURUSAN PKN

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Margi Wahono, S. Pd., M. Pd.

198502252015041002

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Ruhadi, S. Pd., M. Pd.

198201012013031071

Dosen Kontrak

Anggota

J. PENGELOLA JURNAL POLITIK INDONESIA JURUSAN PKN

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Erisandi Arditama, S. I. P., M. A.

198705012018031001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom.

198502072014042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Cahyo Seftyono, S. Sos., MA.

198209142014041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

M. PENGELOLA JURNAL KOMUNITAS JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Moh. Yasir Alimi, S.Ag., M.A., Ph.D.

197510162009121001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Dr. Gunawan, S.Sos., M.Hum.

197406082008011011

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Fajar, S.Pd., M.Pd.

1985030620150811002

Dosen BLU

Anggota

N. PENGELOLA JURNAL SOLIDARITY JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Ninuk Sholikhah Akhiroh, S. S., M. Hum.

198101112010122001

Penata – III/c

Ketua

2

Harto Wicaksono, S. Pd., M. A.

198902052015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

O. PENGELOLA JURNAL HARMONY  PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S. Pd., M. Pd.

198508082014042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Asep Ginanjar, S. Pd., M. Pd.

198406212015041002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

P. PENGELOLA JURNAL  SOSIOLIUM  PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

No

Nama/ NIP/NRP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan Dalam Tugas

1

Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S. Pd., M. Pd.

198508082014042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd

199011112013032093

Dosen Kontrak

Anggota

II. GUGUS PENGELOLA JURNAL FAKULTAS

A. GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN

     PUBLIKASI ILMIAH

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

198908022015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Dr. Atika Wijaya, S. A. P., M. Si.

198405232008122002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom.

198502072014042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

B. GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Dr. Nugroho Trisnu Brata, S. Sos., M. Hum.

197101142005011003

Penata Tk. I – III/d

Ketua

2

Novia Wahyu Wardhani, S. Pd., M. Pd.

198811022015042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Satya Budi Nugraha, S. T., M. T., M,Sc.

198712092015041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

4

Tsabit Azinar Ahmad, S. Pd., M. Pd.

198607242012121002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

5

Asep Ginanjar, S. Pd., M. Pd.

198406212015041002

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

C. GUGUS PKL DAN KARIER

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.

197303312005012001

Penata Tk. I – III/d

Ketua

2

Dr. Rahma Hayati, S.Si, M.Si.

197206241998032003

Penata Tk. I – III/d

Anggota

3

Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum.

196308161990032002

Pembina Tk. I – IV/b

Anggota

4

Antari Ayuning Arsi, S. Sos., M.Si.

197206162005012001

Penata Muda – III/a

Anggota

5

Fredy Hermanto, S.Pd., M.Pd.

198608192014041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

E. GUGUS KERJASAMA

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Dr. Gunawan, S.Sos., M.Hum.

197406082008011011

Penata Muda Tk. I – III/b

Ketua

2

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.

197303312005012001

Penata Tk. I – III/d

Anggota

3

Nina Witasari, S.S., M.Hum.

197405142005012001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

4

Aprillia Findayani, S.Pd., M.GES.

198704242018032001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

5

Fitri Amalia Shintasiwi, S.Hum., M.A.

199303242018022318

Dosen Kontrak

Anggota

 

F. GUGUS KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN KARAKTER

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Drs. Suroso, M.Si.

196004021986011001

Penata – III/c

Ketua

2

Giri Harto Wiratomo, S.Pd., M.Hum.

1984082120160811009

Dosen BLU

Anggota

 

G. GUGUS PENGEMBANGAN IT DAN HUMAS

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Khoirul Anwar, S.Pd., M.Pd.

198908312016031215

Dosen Kontrak

Ketua

2

AH Sobri

197311152014091001

Pengatur Muda Tk. I – II/b

Anggota

 

H. GUGUS INOVASI DAN KOMERSIALISASI

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

JABATAN DALAM TUGAS

1

Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si.

196208111988032001

Pembina Utama Madya – IV/d

Ketua

2

Andy Suryadi, S.Pd, M.Pd.

197911242006041001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota

3

Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.

198706152015042001

Penata Muda Tk. I – III/b

Anggota